+420 775 267 042

Revize tlakových nádob Opava a Moravskoslezský kraj

Provádíme revize tlakových nádob v pravidelných periodikách podle ČSN 690012. Revizi je nutno provést pro zjištění technického stavu a zajištění bezpečného provozu zařízení. Máme oprávnění provádět opravy na tlakových nádobách.

ČSN 69 0012 stanovuje provádět následující revize a zkoušky:

Výchozí revize - provádí se nejen u nových TNS před uvedením do provozu. Výchozí revizi je nutno provést také u zrekonstruovaných TNS před znovu uvedením do provozu a u zařízení, které bylo přemístěno, nebo se změnil účel jeho užití.

Provozní revize – účelem provozní revize je ověřit bezpečnost TNS za provozního tlaku a běžných podmínek. Provozní revizi je nutno provést do 14 dnů po uvedení do provozu, následně 1x ročně.

Vnitřní revize – je prováděna za účelem ověření vnitřního povrchu TNS a odhalení případného narušení. Vnitřní revize se provádí 1x za 5 let. Dále je nutno provést vnitřní revizi:

  • před a po rekonstrukci
  • při odstávce TNS delší 2let
  • při sezónním provozu vždy před započetím sezóny

Zkouška těsnosti – se provádí po každé vnitřní revizi.

Tlaková zkouška – na základě vyhlášky č. 18/1979 Sb. je novou tlakovou zkoušku provést 1x za 9 let od předchozí zkoušky. U neprůlezných TNS se tlaková zkouška provádí 1x za 5 let. Při tlakové zkoušce je TNS vystavena většímu tlaku než je maximální provozní tlak.

Další služby:

  • proškolení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob
  • vyhotovení revizní zprávy
  • konzultace v oblasti tlakových zařízení