+420 775 267 042

Zaměřujeme se na revizi vyhrazení tlakových zařízení. Na trhu působíme již od roku 1996 a při současné činnosti využíváme našich bohatých zkušeností nabitých během téměř 20leté praxe. Pro firmy, instituce i domácnosti v Moravskoslezském kraji, v Opavě a blízkém okolí provádíme revize plynových kotlů, tlakových nádob a kotelen v souladu s platnými zákony, vyhláškami a ČSN.

Revize tlakových zařízení je stanovena zákonem, protože při nesprávné instalaci a nedostatečné kontrole hrozí újma na vašem zdraví a majetku. Svěřte svá zařízení a jejich kontrolu do péče profesionálů. Poskytneme vám kompletní a 100% kvalitní servis a upozorníme vás na nutnost nejbližší revize.

V současnosti mezi naše zákazníky patří desítky významných firem v Moravskoslezském kraji a více než 100 domácností.

Co jsou vyhrazená technická zařízení

Vyhrazená technická zařízení ustanovené v zákoně č. 174/1968 Sb. jsou zařízení, která mají zvýšenou míru ohrožení zdraví i bezpečnosti osob a majetku, a která podléhají dozoru dle tohoto zákona. Do této skupiny patří také tlaková zařízení (kotle, tlakové nádoby, kovové tlakové nádoby) definovaná níže.

Skupiny tlakových zařízení dle vyhlášky č. 18/1979 Sb.

  • parní a kapalinové kotle s konstrukčním přetlakem 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku,
  • tlakové nádoby, jejichž pracovní přetlak převyšuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující bod varu při přetlaku 0,07 MPa,
  • kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než 50°C, nebo plynů, u nichž při teplotě 50°C je absolutní tlak vyšší než 0,3 MPa.