+420 775 267 042

Prohlídky kotelen Opava a Moravskoslezský kraj

Za nízkotlakou kotelnu je považován objekt případně část objektu, ve které se nachází minimálně jeden kotel parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa nebo kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, která nepřevyšuje bod varu při přetlaku 0,05 MPa.

Provádíme odborné prohlídky a revize nízkotlakých kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 sb.:

Výchozí prohlídka kotelny – provádí se před samotným uvedením nízkotlaké kotelny do provozu. Účelem je zkontrolovat technický stav zařízení a splnění všech požadavků na provoz kotelny ze strany provozovatele.

Revizní prohlídka při změně druhu paliva – se provádí při přechodu kotelny na jiný druh paliva

Provozní prohlídka – se provádí dle zákona 1x ročně. Provozní prohlídka má za cíl zjistit stav kotelny. Vnější a vnitřní stav kotlů. Prověřit správnou instalaci zabezpečovacího zařízení. Odhalit případné závady u hořáků a čerpadel.

Provozování nízkotlaké kotelny vyžaduje splnění několika důležitých pravidel ze strany provozovatele:

  • zajištění provozu kotelny v souladu s provozním řádem, který vám rádi vypracujeme
  • provádění pravidelné údržby a kontroly topičů
  • zajištění trvale volných únikových cest
  • zajištění zácviku, proškolení a ověření znalostí topičů
  • uschovávat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po dobu nejméně 3 let

Školení topičů nízkotlakých kotelen Opava a Moravskoslezský kraj

Dle zákona je nutné provádět opakované školení topičů pro nízkotlaké kotelny 1x za 5 let. V případě, že se jedná o kotelnu na plynná paliva, školení se provádí 1x za 3 roky. Naše firma vám poskytne profesionální zaškolení obsluhy nízkotlakých kotelen a jejich pravidelné přeškolování dle zákonných úprav.