+420 775 267 042

Revize plynových kotlů Opava a Moravskoslezský kraj

Revize středotlakých plynových kotlů se vztahuje na provoz parních a horkovodních kotlů s konstrukčním tlakem vyšším než 0,15 MPa a s teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto tlaku.

Provádíme následující revize středotlakých plynových kotlů III. a IV. třídy pro Opavu a Moravskoslezský kraj dle ČSN 070710:

Provozní revize kotle – se provádí v zákonné lhůtě 1x za 3 měsíce. Provozní revize má za cíl ověřit bezpečný a hospodárný provoz kotle při běžném tlaku a standardních podmínkách provozu.

Vnitřní revize kotle – tuto revizi je nutno provést 1x za rok. Vnitřní revize prověřuje stav vnitřního i vnějšího povrchu kotle za účelem odhalení a opravy případného poškození či koroze.

Zkoušky těsnosti kotle – je nutno provést 1x za rok a vždy po otevření tlakového celku. Zkouška těsnosti ověřuje těsnost kotle při daném tlaku.

Tlakové zkoušky - při tlakové zkoušce je kotel vystaven přetlaku. Tlaková zkouška se provádí 1x za 9 let. Tlakovou zkoušku je nutno provést po každém zahájení kotle a znovu uvedení do provozu a při provozní přestávce delší než 2 roky.